Ny bok om de stora överlevnadsfrågorna

7 november 2023

Hur hanterar vi utmaningarna kring klimatet så att planetens och vår personliga hälsa värnas? I antologin Klimat och ekologi med buddhistiska ögon belyser tongivande västerländska buddhister bokens tema. En röd tråd i boken är att den ekologiska krisen också är en psykologisk och andlig kris.

Bland västerländska buddhister, inte minst i USA, är dialogen kring de existentiella utmaningar världen står inför livlig och engagerad. I Sverige har perspektiven från dessa samtal hittills inte fått bred spridning. I Klimat och ekologi med buddhistiska ögon presenteras ett urval tongivande texter från detta tankeutbyte.

Innehållet i boken spänner över allt från socialt engagerad buddhism och kritik av vår moderna civilisation till meditation, djup naturkontakt och kontemplation till hjälp för oss alla. Författarna belyser utifrån sina olika infallsvinklar, och med stöd av buddhistiskt tankegods och andliga praktiker, bokens tema. Även metoder och projekt med lösningar för klimatet lyfts fram.

Som en röd tråd löper tanken att den att den ekologiska krisen också är en andlig och psykologisk kris, som samtidigt öppnar möjligheten för oss att finna nya perspektiv, styrka och stöd - enskilt och tillsammans.

 

BOKENS KAPITEL OCH FÖRFATTARE

Kapitel 1: Ingen tid att förlora (Joanna Macy). Kapitel 2: Uppvaknande i klimatförändringens tid (David Loy). Kapitel 3: De 100 bästa klimatlösningarna (Paul Hawken). Kapitel 4: Ur det vilda föddes sinnet (Matthew Gindin). Kapitel 5: Från en dödskultur till en livskultur (Ven. Bikkhu Bodhi). Kapitel 6: Att omfamna utrotningen (Stephen Batchelor). Kapitel 7: En nypa frisk luft (Mark Coleman). Kapitel 8: Meditation för klimatångest (Dekila Chungyalpa). Kapitel 9: Arbetet som återanknyter (Joanna Macy).

 

FAKTA OM BOKEN

Titel: Klimat och ekologi i buddhistiska ögon

Översättning: Agneta Sellin, Per och Ursula Nikkinen

Utgivningsdag: 2023-11-20

Antal sidor: 104

Ca-pris: 125 kr

ISBN: 978-91-986428-6-5

 

OM DANA FÖRLAG

Dana Förlag ger sedan 2011 ut böcker som inriktar sig mot mindfulness, hjärnforskning och personligt ledarskap utifrån ett holistiskt och existentiellt perspektiv. Våra böcker kan köpas i nätbokhandeln och distribueras av Stardist. De kan även beställas på www.danaforlag.se.

Recensionsexemplar: Kontakta Peter Fowelin via mejl peter@danaforlag.se eller tfn 0707-728577.

Kontakter

Peter Fowelin