Ett brinnande försvar för yttrandefriheten av den engelska samhällsdebattören Andrew Doyle

23 oktober 2023 - Senast uppdaterad 15 november 2023

Nopolar Publishing presenterar den ytterligt aktuella Yttrandefriheten – och varför den spelar roll (Free Speech; And Why it Matters) av den sverigebesökande engelske tänkaren Andrew Doyle. Boken utgör ett gripande och tankeväckande försvar för rätten att uttrycka sig fritt och utmanar det moderna samhällets kluvna syn på denna fundamentala frihet.

En komplex debattör för vår tid

Doyle tar i Yttrandefriheten – och varför den spelar roll ett djärvt steg in i den pågående debatten om yttrandefrihetens betydelse och dess omdebatterade ställning i dagens samhälle. Genom att adressera viktiga ämnen som den växande aktivismen för social rättvisa och regeringars inskränkningar av yttrandefriheten, presenterar han en övertygande och nyanserad argumentation för att bevara denna centrala rättighet.

En röst för våra friheter

Doyle, en respekterad författare och politisk satiriker med en imponerande bakgrund inom både tv och litteratur, lyfter fram vikten av att värna yttrandefriheten som en grundläggande pelare för demokrati och samhällsutveckling. Hans insiktsfulla resonemang och skarpa analyser erbjuder en ögonöppnande inblick i de utmaningar vi står inför i dagens samhälle.

Om författaren

Andrew Doyle har gjort betydande avtryck genom sina böcker som Yttrandefriheten, De nya puritanerna och Woke (Titania McGrath), som alla behandlar samtidens kulturdebatter. Utöver sitt författarskap är han också känd som medförfattare till karaktären Jonathan Pie och skapare av woke-poeten Titania McGrath. Doyle är programledare för "Free Speech Nation" på GB News och har en doktorsexamen i renässanspoesi från University of Oxford. Han har nyligen producerat en intervjuserie med John Cleese.

Han har visat sin förmåga att engagera och underhålla publiken på flera nivåer genom att arbeta på olika medieplattformar som BBC Radio 4, Sky News och etablerandet av en ny komediscen i London (Comedy Unleashed).

Vänligen kontakta oss för recensionsexemplar och intervjuer med författaren som exklusivt befinner sig på plats i Stockholm 24-26 oktober.

Det svenska omslaget pryds av Zhada Svobodi – The Need for Freedom, en skulptur tillverkad av kedjor vars länkar på 5 000 punkter har sammansvetsats av konstnären Dmitry Iv, boende i Charkiv, Ukraina. Med sin avsevärda vikt skapar den ändå en effekt av levitation och lätthet. Verket fick silverpriset vid International Art Festival Passion for Freedom i London 2015.

För mer information, recensionsexemplar eller förfrågningar, kontakta:

Björn Nordquist, Nopolar Publishing, 070-101 55 67, mail@nopolar.se.

Sagt om boken

"En kraftfull, aktuell och tyvärr alltför nödvändig bok."

Richard Dawkins

"En fantastisk bok i rättan tid av en av de smartaste tänkarna i Storbritannien."

Piers Morgan

"Passionerad, akademisk och koncis."

Dominic Maxwell, The Times

Information om boken

Författare: Andrew Doyle

Språk: Svenska

Översättare: Öyvind Vågen

Format: Inbunden, 168 sidor

ISBN: 9789198788112

Pris: 229 kr

"Yttrandefrihet är inte bara en rättighet, det är själva grunden för vår demokrati. Yttrandefriheten – och varför den spelar roll – är ett vägledande verk för att förstå och värna denna viktiga princip."

Kontakter

Björn Nordquist

Förlagschef