Vägen tillbaka till livet

9 januari 2024

Ångest ses av de flesta som något obehagligt, något man helst gömmer undan. Men egentligen är ångest något djupt mänskligt, något vi fått med oss genom evolutionen för att kunna upptäcka och reagera på faror.

Hej Ångest! Körskola till livet är en praktisk guide för hjälp till självhjälp. Boken beskriver och förklarar varför det är vanligt med kroppsliga symtom av ångest, dessutom innehåller den berättelser ur levande livet som gör det lättare att förstå att detta gäller oss alla. Med titeln vill författarna visa att man med rätt verktyg kan oskadliggöra sin ångest genom att möta och lära sig förstå den i stället för att lägga all kraft på att försöka undvika den. 

Denna helt omarbetade och uppdaterade upplaga bygger på läkaren Sandra af Winklerfelt Hammarbergs erfarenheter som hon utvecklat under många år, med gruppbehandling baserad på KBT, och i forskning om psykisk ohälsa i primärvården. Boken vänder sig både till människor med ångestbesvär och till alla de läkare och annan vårdpersonal de möter i primärvården. 

 

Kort om författarna

Sandra af Winklerfelt Hammarberg är medicine doktor, distriktsläkare och arbetar som verksamhetschef för Liljeholmens universitetsvårdcentral i Stockholm. Hon har doktorerat om psykisk ohälsa i primärvård och fortsätter forska inom området. John Leander är journalist och författare. 

 

Titel: Hej Ångest! Körskola till livet

Författare: Sandra af Winklerfelt Hammarberg och John Leander

Förlag: Blue Publishing

ISBN: 9789189205857

Utkommer: 2024-01-31

Kontakter

Stefan Lundström

Förläggare